Psychzorg  

WERKWIJZE

Aanmelding/Intake

U kunt zich telefonisch, via de e-mail of de website aanmelden.
Het streven is om binnen 24 uur contact met u op te nemen, tijdens werkdagen en binnen kantooruren.

Wachttijden

De aanmeldingswachttijd is momenteel 6 weken, hierna kan een intakegesprek plaatsvinden. Er is geen behandelwachttijd.

Intake

Na de aanmelding voor de Generalistische basis GGZ wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de z.g. intake. Hiervoor neemt u de verwijsbrief van uw huisarts, uw zorgverzekeringspapieren en uw identiteitskaart (kopie) mee. Tijdens het intake gesprek onderzoeken wij samen of ik u de juiste behandeling kan bieden. Indien dit het geval is bespreken wij de verder te nemen stappen en stellen we samen een behandelplan op met concrete doelen en maken we een inschatting van het aantal gesprekken dat u nodig heeft.

Mochten we tot de conclusie komen dat ik u niet de juiste behandeling kan bieden, dan verwijs ik u terug naar de huisarts, eventueel met een advies voor andere hulpverlening zoals de gespecialiseerde GGZ.

Klachtenregeling

Mocht u tijdens of na de behandeling een klacht hebben, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. Wanneer u er niet samen uit kunt komen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP, www.psynip.nl.