Psychzorg  
’Persoonlijk en Dichtbij’

Maatregelen Corona

Update betreffende de Corona-crisis, miv. 20 mei 2020, zal de praktijk weer gefaseerd open gaan. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Wij willen de veiligheid van onze cliënten en iedereen om hen heen graag blijven waarborgen. Cliënten zullen persoonlijk benaderd worden om het vervolg van de behandeling te bespreken en om afspraken te maken aangaande bereikbaarheid, dit geldt ook voor huisbezoeken.

Welkom

PsychZorg is een kleinschalige psychologiepraktijk die in september 2014 mede is opgericht door Gezondheidszorg psycholoog Diana Muitjens.
Kwalificaties: BIG geregistreerde GZ-Psycholoog, Register Psycholoog NIP, Hoofd en Regie behandelaar.
NIO registerpsycholoog

Over mij

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de psychologische hulpverlening aan volwassenen en ouderen. Mijn specialisatie is de hulpverlening aan de oudere mens, de geriatrie. Ik ben lid van de beroepsvereniging NIP en de NVGzP. Verder ben ik lid van de Alzheimer Vereniging Nederland en de EMDR vereniging. Sinds 2000 ben ik werkzaam geweest bij Thebe, in diverse zorginstellingen zoals verpleeg - en verzorgingshuizen, dagbehandelingen in Breda, Prinsenbeek, Chaam, Etten-Leur, Gilze, Oosterhout e.o.. Verder ben ik werkzaam geweest op de geheugenpoli geriatrie van het Amphia ziekenhuis. Ook beschikt de praktijk over een uitgebreid professioneel netwerk.


Sinds 1 september 2014 ben ik gestart met de Psychologiepraktijk PsychZorg met als doel om meer eerstelijns psychologische werkzaamheden te kunnen verrichten (diagnostiek, behandeling en begeleiding) voor de doelgroep, volwassenen en ouderen. Dit in het kader van de generalistische basis GGZ. Ik werk veelal met cliënten in hun vertrouwde thuissituatie, maar een behandeling is ook mogelijk op de praktijklocatie in Breda. Ik ben werkzaam in de regio's Breda, Prinsenbeek, Etten-Leur, Gilze en Oosterhout e.o. De praktijk is als ketenzorg partner verbonden aan de zorggroep Het Huisartsenteam.